Samen werken aan een groener en gezonder Nederland

Doe ook mee met de Pientere Tuinen

De weersextremen nemen toe. Hevige lokale regenbuien veroorzaken grote wateroverlast. Maar er zijn ook steeds vaker lange hete en droge periodes. De gevolgen daarvan zijn goed merkbaar in steden: verdroging, hittestress, overstromingen en aantasting van de biodiversiteit. De klimaatverandering stelt ons voor grote opgaven. Met Pientere Tuinen leveren we direct een positieve en concrete bijdrage aan een groene en gezonde leef- en woonomgeving. Doe je ook mee? Samen maken wij Nederland weer een stukje groener en gezonder.

Wat is Pientere Tuinen?
Pientere Tuinen verbindt verschillende doelstellingen. Door de inzet van slimme technologie wordt data verzameld die het mogelijk maken om gerichte tuintips en voorlichting op maat te geven voor een groene tuin. En onderzoek naar milieu- en gedragseffecten vergroot het bewustzijn om te vergroenen bij inwoners. Data die ook gebruikt worden voor meerjarige onderzoekprogramma’s die bijdragen aan het verbeteren van onze gezonde leef- en woonomgeving. En met een persoonlijke “Jouw Pientere Tuin” monitor krijgt elke tuinbezitter inzicht in de data, adviezen en onderzoeksresultaten. Met Pientere Tuinen gaan we meten, onderzoeken en zorgen wij voor een grotere bewustwording ten aanzien van het belang van een groene tuin.