Voor een groener en gezonder Nederland

Doe ook mee met de Pientere Tuinen

De weersextremen nemen toe. Hevige lokale regenbuien veroorzaken grote wateroverlast. Maar er zijn ook steeds vaker lange hete en droge periodes. De gevolgen daarvan zijn goed merkbaar in steden: verdroging, hittestress, overstromingen en aantasting van de biodiversiteit. De klimaatverandering stelt ons voor grote opgaven. Met Pientere Tuinen leveren we een positieve en concrete bijdrage aan een groene en gezonde leefomgeving. En we kunnen direct aan de slag!

Pientere Tuinen verbindt verschillende doelstellingen. Door de inzet van slimme technologie verzamelen we data die het mogelijk maakt om gerichte tuintips en voorlichting op maat te geven voor een groene tuin. En onderzoek naar milieu- en gedragseffecten vergroot het bewustzijn om te vergroenen bij inwoners. Met een persoonlijke “Jouw Pientere Tuin” monitor krijgt elke inwoner inzicht in de data, adviezen en onderzoeksresultaten. Met Pientere Tuinen gaan we meten, onderzoeken en adviseren, zodat we een positieve bijdrage leveren aan onze toekomstige, gezonde leefomgeving.

We starten tijdens de Week van de Groene tuin!
Wij zijn reuzetrots dat wij gaan starten met de Pientere Tuinen. Fase 1 start tijdens de Week van de Groene Tuin die van 4 t/m 10 april wordt georganiseerd. Wil uw gemeente, provincie, vereniging of bedrijf ook meedoen met de Pientere Tuinen? Vul dan het deelnameformulier in. De kosten bedragen € 400,– per deelnemer, met een minimale afnamen van 10 pakketten.

Enkele voordelen van uw deelname aan Pientere Tuinen op een rijtje

  • Uw inwoners, leden of collegae krijgen een bodemsensor die drie jaar lang temperatuur, bodemkwaliteit en het vochtgehalte meet, en de resultaten real time presenteert op een dashboard
  • Uw inwoners, leden of collegae krijgen (mede op basis van de data) voorlichting op maat voor het vergroenen van de tuin door middel van tuintips, stappenplan en mogelijke (wijk)workshops
  • Als gemeente, provincie, vereniging of bedrijf bent u onderdeel van het grootste participatieproject van Nederland met uiteindelijk 5.000 deelnemers en meetpunten (streven) door heel Nederland
  • Als gemeente, provincie, vereniging of bedrijf wordt u op de hoogte gehouden van twee langdurige, landelijke onderzoeksprogramma’s naar motivatie voor vergroening en gedragseffecten van verschillende interventiestrategieën en naar milieu- en gezondheidsaspecten op basis van de verzamelde data
  • U bent als partner zichtbaar in een landelijke PR- en communicatiecampagne rondom het project met als doel het belang en de bewustwording rondom het thema in Nederland te vergroten  
  • U leert binnen de community over structurele, duurzame vergroening met uw inwoners onder andere van de onderzoeksprogramma’s en andere projectpartners
  • U helpt bij het versterken van de groene en gezonde leefomgeving en draagt zo op een positieve manier bij aan (uw) klimaatdoelstellingen