Samen werken aan
10% meer groene tuinen
in Nederland

Help je ook mee?

De weersextremen nemen toe. Hevige lokale regenbuien veroorzaken grote wateroverlast. Maar er zijn ook steeds vaker lange hete en droge periodes. De gevolgen daarvan zijn goed merkbaar in steden: verdroging, hittestress, overstromingen en aantasting van de biodiversiteit. De klimaatverandering confronteert ons met grote opgaven. Met 10% meer groene tuinen, willen wij samen onder andere bijdragen aan:

  • Meer biodiversiteit
  • Minder hittestress
  • Betere luchtkwaliteit
  • Betere waterhuishouding
  • Positief effect op de gezondheid
  • Verminderde CO2 uitstoot


Help je ook mee? Samen maken wij Nederland weer een stukje groener en gezonder.

Hoe bereiken wij 10% meer groene tuinen?
Het project Pientere Tuinen verbindt verschillende onderdelen die nodig zijn om 10% meer groene tuinen te realiseren.

  1. Meten; Tuinbezitters krijgen en bodemsensor die 3 jaar lang de maaiveldtemperatuur en bodemvochtigheid meet. Resultaten worden getoond op een eigen dashboard ‘Mijn Pientere Tuin’, zodat huiseigenaren naast een slimme meter in huis, een slimme monitor krijgen waarmee ze bij kunnen houden wat er in hun tuin gebeurt.
  2. Grotere bewustwording; Wij willen tuinbezitters meer bewust maken van de voordelen van een groene tuin en met workshops, specifieke tips en adviezen op maat van Stichting Steenbreek helpen om hun tuin groener te maken. Daarnaast zorgen wij voor aandacht over het onderwerp via de (social) media.
  3. Onderzoek; Met de data van de bodemsensor wordt door RIVM 3 jaar onderzoek gedaan naar de effecten op het gebied van milieu- en gezondheidsaspecten. Daarnaast doet Van Hall Larensteijn onderzoek naar de motivatie voor vergroening en gedragseffecten van verschillende interventiestrategieën. Informatie die wij kunnen inzetten om de bewustwording te vergroten en meer mensen (ongeacht gezinssamenstelling, afkomst en inkomensniveau) kunnen bewegen om mee te doen.


Op deze manier ontstaat een lerend project waarbij wij de data gebruiken voor onderzoek, specifieke tips en adviezen. Hierdoor gaan de tuinbezitters hun tuin aanpassen, wat weer leidt tot nieuwe data, die wij weer inzetten voor onderzoek, specifieke tips en adviezen.

Provincie Utrecht

Veel inwoners van de provincie Utrecht dragen hun steentje bij aan een gezonde leefomgeving en doen mee aan project Pientere Tuinen. Ook Odile de Man – Statenlid bij de Provinciale Staten Utrecht – geeft het goede voorbeeld. Bekijk in deze video van de provincie Utrecht waarom zij meedoet en wat het haar heeft gebracht.Partners van Pientere Tuinen