Worden jouw leerlingen klimaatonderzoekers?

Doe mee aan de lessenreeks 'Pientere Schoolpleinen' en onderzoek met groep 7 jouw schoolplein-klimaat

Met ‘Pientere Schoolpleinen’ bieden IVN Natuureducatie, Pientere Tuinen en de provincie Utrecht een praktisch digitaal lespakket én twee Pientere Tuinen sensoren voor leerlingen in groep 7. Pientere Schoolpleinen is een leerzame en leuke manier om leerlingen te betrekken bij hun schoolomgeving en het thema klimaatadaptatie.

Steeds meer onderzoeken bevestigen de positieve impact van een groen schoolplein op de ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van het onderwijs, de klimaatbestendigheid van de omgeving en de biodiversiteit. Een groen schoolplein draagt niet alleen bij aan het welzijn van kinderen, maar helpt ook bij het tegengaan van hitte en het voorkomen van wateroverlast.

Metingen met twee slimme sensoren
De lessenreeks Pientere Schoolpleinen maakt gebruik van sensoren zoals die ook al een jaar in 1.300 tuinen staan verspreid over het land. Jullie schoolplein wordt zo onderdeel van het grootste ‘citizen science’ project in Nederland. Bij drie scholen, waaronder de Montessorischool basisschool  in Rhenen, zijn de sensoren afgelopen schooljaar al getest.

De sensoren komen op twee verschillende plekken op jullie schoolplein te staan, bijvoorbeeld op een zonnige en een schaduwrijke plek. Voor beide plekken registreren ze de temperatuur en vochtigheid van de bodem. Elk uur sturen ze automatisch hun meetgegevens door zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. En ze blijven het hele jaar staan.

Lessen voor groep 7

IVN biedt twee lessen, van elk ongeveer 90 minuten lestijd, die de groepsleerkracht van groep 7 zelf in het bestaande lesprogramma kan inpassen. De lessen zijn digitaal met filmpjes en ondersteunende werkbladen en proefjes. De lessen laten zien wat hitte, droogte en regen doen met het schoolplein.

De eerste les vindt plaats in september, de tweede les staat gepland aan het eind van het schooljaar in mei/juni. Tijdens de tweede les gaan we ook in op de resultaten van de metingen en vergelijken we de informatie met die van andere deelnemende scholen.

Wat vragen we van jou?

  • De school ontvangt twee sensoren aan het begin van schooljaar 2024-2025. De twee sensoren plaats je met behulp van bijgeleverde instructies op twee verschillende plekken op je Dit neemt ongveeer 10 minuten tijd per sensor in beslag.
  • Reserveer minimaal 2 x 90 minuten lestijd voor de leerlingen in groep 7: de eerste les in september 2024 en een tweede les in mei/juni 2025. Je kunt zelf de twee lessen inplannen in de genoemde maanden, zodat je een moment kunt zoeken waarop het in jouw rooster past.

 

Meedoen met het lespakket? Meld je direct aan! 

Je kunt jouw klas of school direct aanmelden. Er is ruimte voor maximaal 50 scholen om mee te doen. Schrijf je direct in met dit  formulier: https://zfrmz.eu/H2QJ4EKxS98mqQbNdc1N.

Groenblauwe schoolpleinen
Het vergroenen van schoolpleinen speelt een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied en zorgt voor bewustwording bij de jonge generatie. Daarom zet de provincie Utrecht zich in voor groenblauwe schoolpleinen. Basisscholen kunnen subsidie aanvragen voor de voorbereiding en aanleg van groenblauwe schoolpleinen. Bij het online servicepunt www.utrechtseschoolpleinen.nl vind je meer informatie over de aanleg, het gebruik en beheer van groenblauwe schoolpleinen.